Pavyzdukas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dešimtainės sistemos skaičius užrašomas dvejetainėje sistemoje.

Įveskite skaičių n:    

Šitos programos kodas

<HTML>
   <HEAD>
        <TITLE>Pavyzdukas</TITLE>
   </HEAD>
<BODY>
       <h1><center>Pavyzdukas</center></h1>
       <form action="<?php echo $PHP_SELF;?>" method="post">
           <center>--------------------------------------------------------------------</center>
          <h3> Dešimtainės sistemos skaičius užrašomas dvejetainėje sistemoje.</h3>
          <p> Įveskite skaičių n:
               <input type="text" name="sk" value="<?php echo $sk;?>">
              &nbsp;&nbsp;
              <input type="submit" name="vykdyti" value="ieškoti">
          </p>
       </form>
<?php
         function i_dvejetaine($sk)
       {
           global $k; // Sitas kintamasis bus matomas ir uz funkcijos ribu. Jis globalus. Kiti kintamieji funkcijoje lokalus.
           $k = 0;
           while ($sk >0)
              {$k++;
               $masyvas[$k] = $sk % 2;
               $sk = ($sk - $sk%2) / 2;
              }
           return $masyvas;
       }
      $dvejetainis = i_dvejetaine($sk);
      for ($i = $k; $i >= 1; $i--)
           echo $dvejetainis[$i];

?>
</BODY>
</HTML>