Pavyzdukas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bus nustatomas didesnis iš dviejų skaičių

Įveskite skaičius:

   


Šitos programos kodas

<HTML>
   <HEAD>
     <TITLE>PHP</TITLE>
   </HEAD>
<BODY>
  <h1><center><font color="#0000FF">Pavyzdukas</font></center></h1>
  <form action="<?php echo $PHP_SELF;?>" method="post">
     <center>-------------------------------------------------------------------------------------------------------</center>
     <h3> Bus nustatomas didesnis iš dviejų skaičių </h3>
    <p> Įveskite skaičius:
      <br>
      <input type="text" name="sk1" value="<?php echo $sk1;?>">
      <br>
      <input type="text" name="sk2" value="<?php echo $sk2;?>">
      &nbsp;&nbsp;
      <input type="submit" name="vykdyti" value="ieškoti">
    </p>
  </form>
<hr>
   <?php  if ($vykdyti == "ieškoti") {
                  if ($sk1 > $sk2)
                      {$max = $sk1;}
                    else
                     {$max = $sk2;}
                  echo "Tai didesnis - ",$max;
               }
?>
</BODY>
</HTML>