Pavyzdukas

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bus renkami intervalo nuo 1 iki n lyginiai ir nelyginiai skaičiai

Įveskite skaičių n:    

Šitos programos kodas

<HTML>
   <HEAD>
        <TITLE>Pavyzdukas</TITLE>
   </HEAD>
<BODY>
       <h1><center>Pavyzdukas</center></h1>
       <form action="<?php echo $PHP_SELF;?>" method="post">
           <center>--------------------------------------------------------------------</center>
          <h3> Bus renkami intervalo nuo 1 iki n lyginiai ir nelyginiai skaičiai </h3>
          <p> Įveskite skaičių n:
               <input type="text" name="argumentas" value="<?php echo $argumentas;?>">
              &nbsp;&nbsp;
              <input type="submit" name="vykdyti" value="ieškoti">
          </p>
       </form>
<?php
     $kintamasis = $argumentas;
     if ($vykdyti == "ieškoti") {
       while ($kintamasis > 0) {
             if ($kintamasis % 2 == 0)
               {echo "$kintamasis lyginis","<br>";}
                else {echo "$kintamasis nelyginis", "<br>";}
             $kintamasis = $kintamasis - 1;
       }
    }
?>
</BODY>
</HTML>