Vartotojo instrukcija

E-vadovėlį sudaro 11 skyrių. Kiekviename skyriuje yra aiškinamoji tekstinė ir animacinė medžiaga.

Animacija paaiškina programos veikimą (programos veikimo modelis), aiškina programavimo kalbos Pascal konstrukcijas (programavimo kalbos konstrukcijų modeliai) ir duotą uždavinį (uždavinių aiškinimo modeliai).

Taip pat yra pateikiami sukurtų programų komentarai. Atvedę pelės žymeklį ant bet kokios programos eilutės virš programos esančioje juostelėje pamatysite tos eilutės komentarą.

Dar geriau programos veikimą paaiškina animuotas jos modelis. Paspaudę nuorodą, prasidedančią žodeliu "pvz.", galėsite interaktyviai stebėti ir valdyti nagrinėjamą programą.

Paspaudę kitokią nuorodą, tarkim, prasidedančią žodeliu "Nr.", arba atskiram uždavinio atvejui, galėsite žiūrėti animuotą uždavinio aiškinimą ar animuotą sprendimo idėją.

Kiekviename skyrelyje yra vienas arba du tikrinamieji darbai. Paspaudę nuorodą gaunate užduotį sudėlioti programą ir apskaičiuoti rezultatus su duotais pradiniais duomenimis. Operacijų div, mod, veiksmų su loginiais duomenimis tikrinamųjų darbų užduotis apskaičiuoti reiškinių reikšmes arba įrašyti trūkstamą sąlygos dalį.

E-vadovėlyje teorinės medžiagos yra nedaug. Norintiems išmokti plačiau ir giliau rekomenduojame pasinaudoti G. Grigo programavimo vadovėliu "Programavimas Paskaliu".