Užd. 3.6
Parašykite programą kuri apskaiąiuotų, kiek pinigų žmogus pavers sveikatai kenksmingais dūmais per n metų (tarkime, kad metai turi 365 dienas):