5. Operacijos div, mod

Su sveikaisiais skaičiais atlikus šias aritmetines operacijas + , - , * (daugyba), gaunamas rezultatas - sveikasis skaičius. Paprastos dalybos operacija su sveikaisiais skaičiais ne visada duoda rezultatą sveiką skaičių. Pvz. 5/2 = 2,5 . Kad galėtume ir dalyboje gauti sveikus skaičius, programavimo kalbose yra naudojamos operacijos div dalyba (dalmuo) ir mod dalyba (liekana).

Pavyzdžiui,
8 div 3 = 2, 16 mod 3 = 1, 2 div 7 = 0, 2 mod 7 = 2,
6 div 3 = 2, 6 mod 3 = 0, 7 div 7 = 1, 7 mod 7 = 0

Operacijos div ir mod gali būti atliekamos tik su sveikaisiais skaičiais. Kaip ir paprastoje dalyboje, iš nulio dalinti negalima. Operacijų atlikimo tvarka, jei kitaip nenurodo skliaustai, yra tokia:

pirmiausiai * / div mod, po to + ir -

Pvz.,
(3 + 7) * 3 div 14 + 6 * 2 = 14
Galima pastebėti, kad dalijant iš 2 galime gauti liekanas 0 arba 1. Iš čia galime daryti išvadą, kad jei skaičius lyginis, tai liekana dalijant iš dvejeto yra 0, o jei nelyginis, tai liekana 1.

1 tikrinamasis darbas

Pvz. 5.1.
Duota skaičių seka. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek sekoje yra nelyginių skaičių.
 Užduotys:

Nr.1
Duota skaičių seka. Parašykite programą, kuri suskaičiuotų, kiek sekoje yra lyginių skaičių.

Nr.2
Apskaičiuokite reiškinių reikšmes:
  1. 35 mod 4 * 3 - 15 div 4
  2. 46 mod (8 - 6) + 9 div 3
  3. 17 mod (8 + 7 div 2)
  4. 5 div 5 + 5 mod 5 + 7 div 3
  5. 25 div 3 mod 4 + 8 div 5 div 6