2. Rašymo sakiniai.

Naudojami du rašymo sakiniai writeln ir write. Writeln atspausdina ir peršoka į kitą eilutę, o write spausdina vienoje eilutėje ir pereina į kitą tik tada, kai duomenys netelpa.

Užduotys

Nr. 1

Parašyta programa, kuri tvarkingai atspausdina skaičiaus a n kartotinių. Pvz. jeigu a = 5, n = 11, programa turi spausdinti:
Skaičiaus 5 kartotiniai:

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Vietoje daugtaškių įrašykite reikiamas reikšmes.
 


1 tikrinamasis darbas

Nr. 2

Parašykite programą kuri atspausdintų [m; n] skaičių kvadratus. Pvz., jeigu [20; 30], programa turi spausdinti:
Intervalo [20; 30] skaičių kvadratai:

400, 441, 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841, 900

Nr. 3

Parašykite programą kuri atspausdintų [m; n] skaičius ir jų kvadratus. Pvz., jeigu [20; 30], programa turi spausdinti:
Intervalo [20; 30] skaičiai ir jų kvadratai:

20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784, 29 841, 30 900