Pvz. 4.1
Parašykite programą, kuri rastų duotos skaičių sekos sumą. Sekos pabaigos požymis yra nulis, pagal jį kompiuteris sužino, kad seka jau baigėsi.