Užd. 4.3 a
Pakeiskite programą taip, kad ji suskaičiuotų ir atspausdintų sekos skaičių kvadratų sumą