Užd. 4.3 b
Pakeiskite programą taip, kad ji suskaičiuotų ir atspausdintų kiek sekoje narių.