Užd. 4.4 b
Parašykite programą kuri atspausdintų kiekvieną sekos skaičių, jo kvadratą ir kubą.