Užd. 1.5 c
Pakeiskite programą taip, kad ji skaičiuotų intervalo [1; n] skaičių kvadratų sumą: