Užd. 1.5 d
Pakeiskite programą taip, kad ji skaičiuotų visų intervalo [m; n] skaičių sumą: