Užd. 1.7
Parašykite programą, kuri rastų skaičiaus n faktorialą.