Pvz. 6.1
Išnagrinėsime programą, kuri skaičiuoja skaičiaus skaitmenų sumą. Su operacija mod 10 atskirsime skaičiaus skaitmenis, sumuosime, o su operacija div 10 atmesime jau susumuotus skaitmenis: