8 sk. 1 pvz.
Parašykite programą, kuri nustatytų, ar iš duotų trijų atkarpų (įvedami jų ilgiai) galima sudaryti trikampį.