Skaičiaus skaitmenys. Savybės
n mod 10 visada duoda paskutinį skaičiaus skaitmenį: