Skaičiaus skaitmenys. Savybės
n div 10 visada atmeta skaičiaus paskutinį skaitmenį: