Pavyzdys

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skaičiuojamas stataus trikampio plotas. Duoti statiniai.

Įveskite statinių ilgius:

   


Šitos programos kodas

<HTML>
   <HEAD>
     <TITLE>PHP</TITLE>
   </HEAD>
<BODY>
  <h1><center><font color="#0000FF">Pavyzdukas</font></center></h1>
  <form action="<?php echo $PHP_SELF;?>" method="post">
     <center>-------------------------------------------------------------------------------------------------------</center>
     <h3> Skaičiuojamas stataus trikampio plotas. Duoti statiniai. </h3>
    <p> Įveskite statinių ilgius:
      <br>
      <input type="text" name="statinis_a">
      <br>
      <input type="text" name="statinis_b">
      &nbsp;&nbsp;
      <input type="submit" name="vykdyti" value="ieškoti">
    </p>
  </form>
<hr>
  <?php
      $izambine = sqrt($statinis_a*$statinis_a + $statinis_b*$statinis_b);
      $perimetras = $izambine + $statinis_a + $statinis_b;
      $plotas = 1 / 2 * $statinis_a * $statinis_b; 
      echo "Plotas - ", $plotas, " ", "Perimetras - ", $perimetras;
   ?>
 </BODY>
</HTML>