1. Programa

Kad kompiuteris atliktų kokį nors darbą, turi būti sukurta tai gebanti atlikti programa. Šiuolaikinę programinę įrangą rengia ištisi programuotojų kolektyvai. Mes mokysimės kurti tik labai nedideles programėles (bet ir tam reikės nemažų protinių pastangų), kurios padėtų suprasti programavimo konstrukcijas ir lavintų algoritminį mąstymą.

E-vadovėlyje teorinės medžiagos yra nedaug. Norintiems išmokti plačiau ir giliau rekomenduojame pasinaudoti G. Grigo programavimo vadovėliu "Programavimas Paskaliu".

Programos atlieka veiksmus su duomenimis, kurie skirstomi į pradinius, rezultatus, tarpinius. Pvz. sprendžiant kvadratinę lygtį, lygties koeficientai a, b, c yra pradiniai duomenys, ieškomi sprendiniai x1 ir x2 yra rezultatai, o diskriminantas D yra tarpinis duomuo.

Išnagrinėsime programą, kuri skaičiuoja skaičių nuo 1 iki n sumą. Programos teksto išdėstymas labai svarbus, norint rašyti tvarkingas, lengviau suprantamas, lengviau tobulinamas programas. Galima rašyti komentarus, juos išskiriant riestiniais skliaustais.

Pvz. 1.1

 


Kaip reikia kurti programą?

1. Išsiaiškinti uždavinio keliamą problemą:
    - kas yra duota (pradiniai duomenys);
    - ką reikia rasti (rezultatai).
2. Sugalvoti, kaip gauti rezultatus iš pradinių duomenų (surasti matematinį uždavinio sprendimą).
3. Sprendimą užrašyti programos žymenimis.

Norint programą užrašyti Pascal programavimo kalba ir ją įvykdyti, reikia atlikti tokius veiksmus:

 1. Paleisti Free Pascal aplinką.
 2. Užrašyti programą.
 3. Sukompiliuoti programą (Ctrl + F9).
 4. Jeigu kompiliuojant kompiuteris praneša apie klaidą, reikia ją ištaisyti ir programą kompiliuoti iš naujo.
 5. Įvykdyti programą (F9).
 6. Įvesti pradinius duomenis (kelis duomenis atskiriame tarpais) ir spausti Enter.
 7. Pasižiūrėti gautus rezultatus (kairysis Alt + F5).

Tikrinant, ar programa veikia teisingai, reikia parinkti pradinius duomenis, su kuriais galime mintinai suskaičiuoti rezultatus. Jeigu mūsų suskaičiuoti rezultatai ir programos ekrane išvesti rezultatai sutampa, reiškia, programa veikia gerai.

Rašymo sakiniu writeln duomenų lange galime išvesti rezultatus (rašome atitinkamo kintamojo vardą) ir atspausdinti norimą pranešimą ar tekstą (rašome tarp apostrofų).

Užduotys

Nr. 1
Įveskite išnagrinėtąją programą, sukompiliuokite ir patikrinkite ar gerai skaičiuoja.

Nr. 2
Įvesdami įvairius pradinius duomenis, suraskite didžiausią skaičių n, su kuriuo programa apskaičiuoja sumą teisingai.

Nr. 3
Programoje pakeiskite žodį integer (jis nurodo, kad kintamieji yra sveiki skaičiai iš [-32767; 32767]), žodžiu:
 1. longint (jis nurodo, kad kintamieji yra sveiki skaičiai iš [-2147483648; 2147483647]). Suraskite didžiausią skaičių n, su kuriuo programa veikia teisingai;
 2. real (jis nurodo, kad kintamieji yra realūs skaičiai iš [-1.7*1038; 1.7*1038]). Išbandykite programą su dideliu skaičiumi n. Jeigu nenurodytas tikslumas, tai kompiuteris realiuosius skaičius į duomenų langą išveda laipsnio pavidalu pvz. 0.3056E+08, matematikoje tai reikštų 0.3056*108;
 3. nurodykite išvedamo rezultato tikslumą, rašymo sakinį papildydami taip: writeln (‘sum = ‘, sum : 6 : 2);
 4. išbandykite programą su įvairiais tikslumą nurodančiais skaičiais ir išsiaiškinkite ką kuris skaičius nurodo.

1 tikrinamasis darbas

Nr. 4
Pakeiskite programą taip, kad ji skaičiuotų:
 1. visų lyginių skaičių nuo 2 iki n sumą;
 2. visų nelyginių skaičių nuo 1 iki n sumą;
 3. intervalo [1; n] skaičių kvadratų sumą;
 4. visų intervalo [m; n] skaičių sumą;
 5. visų intervalo [m; n] skaičių kvadratų sumą.

Nr. 5
Pakeiskite programą taip, kad ji skaičiuotų visų skaičių nuo 1 iki n sandaugą. Raskite didžiausią n, su kuriuo programa veiks teisingai.

2 tikrinamasis darbas

Nr. 6
Programa turi skaičių a pakelti laipsniu n. Vietoje daugtaškių įrašykite reikiamas reikšmes.

 


Nr. 7
Parašykite programą, kuri rastų skaičiaus n faktorialą.

Testas Nr. 1