4. Skaičių sekos

Nagrinėsime uždavinius, kuriuose pradinius duomenis sudaro skaičių sekos.

Sekos pvz.
25 45 -365 10 547 3 479 21 4789 6 472 12 6987 2 -4 36548

Pvz. 4.1

Parašykite programą, kuri rastų duotos skaičių sekos sumą. Sekos pabaigos požymis yra nulis, pagal jį kompiuteris sužino, kad seka jau baigėsi.
 Užduotys

Nr.1
Įveskite išnagrinėtąją programą, sukompiliuokite ir patikrinkite, ar gerai skaičiuoja. Tikrinant programos veikimą, visą skaičių seką įvedame iš karto, skaičius atskirdami tarpu, seką užbaigdami nuliu.

Nr. 2
Pakeiskite programą taip, kad ji skaičiuotų visų sekos skaičių sandaugą. Programoje pakeiskite kintamųjų tipą integer į tipą longint.

1 tikrinamasis darbas

Nr. 3
Pakeiskite programą taip, kad ji suskaičiuotų ir atspausdintų:
 1. sekos skaičių kvadratų sumą;
 2. kiek sekoje narių;
 3. sekos skaičių sumą ir kiek sekoje narių;
 4. kiek sekoje narių ir sekos skaičių kvadratų sumą;
 5. kiek sekoje narių, sekos skaičių ir jų kvadratų sumas;
 6. kiek sekoje narių ir koks paskutinis sekos narys (nulis nėra sekos narys).
2 tikrinamasis darbas

Nr. 4
Parašykite programą, kuri atspausdintų:
 1. kiekvieną sekos skaičių ir jo kvadratą. Rezultatai spausdinami toje pačioje eilutėje, kiekviena tokia pora turi būti atskirta nuo kitos poros trim tarpais;
 2. kiekvieną sekos skaičių, jo kvadratą ir kubą Kiekvienas toks skaičių trejetas turi būti spausdinamas vis kitoje eilutėje;

Nr. 5
Pirmą mėnesį programuotojui moka a litų atlyginimą. Darbdavys pažadėjo kiekvieną kitą mėnesį padidinti atlyginimą x litų. Parašykite programą (būtinai naudodami ciklą while), kuri surastų:
 1. koks atlyginimas bus už dvyliktą mėnesį ir kiek jis uždirbs per metus iš viso;
 2. koks atlyginimas bus už n-ąjį mėnesį ir kiek jis uždirbs per tą laiką iš viso;
 3. kelintą mėnesį jo atlyginimas bus daugiau nei dvigubai didesnis ir kiek jis uždirbs per tą laiką iš viso;
 4. kelintą mėnesį jo atlyginimas bus nemažesnis už b litų ir kiek jis uždirbs per tą laiką iš viso.