Programavimo pradmenys
Turinys
 1. Programa
 2. Rašymo sakiniai
 3. Programų rašymas
 4. Skaičių sekos
 5. Operacijos div ir mod
 6. Skaičiaus skaitmenys
 7. Sąlyginis sakinys
 8. Loginiai duomenys
 9. Vienas iš kelių veiksmų
 10. Ciklas For
 11. Ciklas cikle


 12. Instrukcija
Autoriai: A. Verseckas, A. Jarockis <desper4do@walla.com>
Kuršėnų L. Ivinskio gimnazija